פרוייקטים

כחלק מטיפוח תחושת המחויבות והאחריות מופקדים הנערים על פיתוח פרויקטים חקלאיים, ביניהם:

נטיעת עצים וטיפוחם – כל אחד מהנערים אחראי על חלקת שדה בה הוא מטפל ואותה הוא מטפח.

הנער נוטע בכוחות עצמו עצים ופרחים במקום, ואחראי על טיפול שוטף בהם, עד לקטיפת הפירות.

לול תרנגולים – הנערים אחראים על טיפול בתרנגולים, מתן אוכל ושתיה לפי הצורך וטיפול בביצים ובאפרוחים.

לטיפול בלול מטרה כפולה, מחד הרחבתו וגידולו ומאידך שימוש במקום בביצים תוצרת עצמית.