מטרות העל

הקמפוס החינוכי משמש כתחנה אחרונה לנערים שנפלטו בעבר ממוסדות חינוכיים שונים,
ומרבית המסגרות מרימות ידיים ואינן מוכנות לקבל אותם עוד. הקמפוס המקבל אותם בזרועות פתוחות ובאהבה רבה,
מהווה עבורם הזדמנות מיוחדת להשתקם, להתקדם ולהצליח.

ההתנהלות במקום מותאמת למטרות חינוכיות חשובות והאג'נדה החברתית מושתת על ערכים חשובים.
המטרה הראשונית היא החזרת האמון האישי והבטחון העצמי שאבדו לנער בשל עברו המאכזב.
הדרך להשגת מטרה זו עוברת דרך לימודים חווייתיים ומעשיים המקנים לנער תחושות ורגעיי הצלחה.
מטרה חשובה נוספת בדרך לעתיד טוב יותר היא פיתוח רגש מחויבות ולקיחת אחריות.
בהתאם לכך המסגרת מחייבת עמידה בכללים ברורים ומוגדרים מראש, וכך גם סדר היום מנוהל בקפידה וביעילות.
לצד הערכים החשובים רוכש הנער ידע וכלים מקצועיים המאפשרים לו להשתלב באופן מעשי בשוק העבודה.